SöS öppnar studentledd utbildningsavdelning

5 oktober 1998

En klinisk utbildningsavdelning (Södra KUA) där ortopedpatienter vårdas av studenter under handledning av specialister öppnade på Södersjukhuset i september. Studenterna kommer från läkarlinjens termin åtta och sjuksköterske- sjukgymnast- och arbetsterapilinjernas termin sex. På KUA ska studenterna träna och lära sig mer om sin yrkesroll i samarbete med andra vårdyrken. Här ska de få möjlighet till helhetssyn på patientens vård och lära sig om varandras yrkesroller i en realistisk miljö. KUA är ett resultat av att Karolinska institutet och Hälsohögskolan gick samman vid årsskiftet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida