Fler boknyheter

4 september 2018
 • Att sluta med psykofarmaka. handbok för förskrivare, behandlare, patienter och deras anhöriga
  Peter R Breggin
  (Karneval 2018)
 • Klinisk mikrobiologi. Infektioner, immunologi, vårdhygien
  Elsy Ericson m fl (red)
  (Liber 2018, 5:e uppl)
 • Den orättvisa hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd
  M Rostila & S Toivanen (red)
  (Liber 2018, 2:a uppl)
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida