Spännande höst väntar

5 augusti 2002

Hoppas att du har haft en härlig sommar. Själv har jag varvat sköna dagar på landet med arbete. Men nu har kvällarna blivit mörkare och snart skiftar naturen färg. Personligen tycker jag att hösten för med sig ny energi och jag ser fram emot en spännande tid, där valet i september förstås är en stor händelse.

För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har valen under de två senaste årtiondena ofta inneburit byte av politisk majoritet. Något som ibland har gett nya möjligheter i arbetet, men många gånger har det skapat svårigheter. Ett majoritetsskifte innebär ofta stora organisationsförändringar i landsting och kommuner. Det som har varit vägledande under fyra år förändras plötsligt. Organisationen ställs om. Kanske leder skiftet i ett landsting till att flera nämnder slås ihop till en och i ett annat att privatiseringarna som den tidigare majoriteten genomfört stoppas upp. De ständiga förändringarna gör att det är svårt att arbeta med långsiktig utveckling av verksamheten och det påverkar både patienten och alla som arbetar inom hälso- och sjukvården.

För att kunna bedriva en bra hälso- och sjukvård, där patientens behov står i centrum, tycker vi inom Vårdförbundet att det är viktigt att verksamheten står på en stabil grund som inte förändras bara för att majoriteten skiftar. Det känns viktigt att de politiska partierna oavsett ideologi kan komma överens om en sådan grund.

Vårdförbundet har nyligen tagit fram en vårdpolitisk idé. I den finns tankar och idéer om hur framtidens hälso- och sjukvård kan formas. Idén, som utgår från ett medborgarperspektiv, diskuterades på förbundets kongress i våras. Då beslutades att den vårdpolitiska idén och utveckling av den ska vara ett av de prioriterade områdena för förbundets arbete under de kommande tre åren. Med den som ett diskussionsunderlag vill vi delta i vårddebatten.

För att kunna skapa en vård som bättre kan möta framtidens behov måste vi inte bara nå en politisk samsyn. Det är också viktigt att hitta sätt att samarbeta mellan olika vårdnivåer, arbetsgivare och yrkesgrupper. I dag får den som söker vård ofta själv hitta vägen mellan olika vårdgivare. Med ett bättre samarbete och en vård nära patienten kan vi förändra det.

Här har vi alla ett ansvar. En viktig uppgift för oss som facklig organisation är till exempel att peka på politiska beslut och regelverk som försvårar samarbete och arbeta för att de ska förändras.

Vården måste också bli bättre på att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och erfarenheter. I dag vet vi att mycket kunskap aldrig kommer patienterna tillgodo. Det händer till exempel att rehabiliteringsinsatser fördröjs på grund av att arbetsterapeuters och sjukgymnasters arbete inte samordnas med sjuksköterskors och läkares på ett bra sätt.

Arbetet med den vårdpolitiska idén har som sagt precis påbörjats och kommer att leva vidare även efter valet. Vår förhoppning är att vi med den kan medverka till att föra in nya perspektiv i debatten och få i gång en diskussion kring hur vi kan forma en bra vård för medborgarna och en bra arbetsmiljö för alla som arbetar inom sjukvården.

Ett flertal aktiviteter kring idén finns redan inplanerade runt om i landet. De lokala avdelningarna inom förbundet har till exempel tagit kontakt med de politiska partierna för att diskutera framtidens vård. Men jag tycker att det är viktigt att det inte bara är de förtroendevalda inom förbundet som diskuterar frågan med politikerna. Det är också viktigt att du som medlem är med i diskussionen. Politikerna måste få ta del av konkreta exempel från verksamheten.

Nu har jag inte gått in på detaljerna i vår vårdpolitiska idé. Men du hittar den på vår webbplats, www.vardforbundet.se. Inom kort kan du också beställa den från Vårdförbundet material, telefon 08-14 78 00. Vill du veta mer om de aktiviteter som arrangeras kring den vårdpolitiska idén hör gärna av dig till din lokala avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida