Sparförslag i Stockholm: arbeta en dag mer i månaden

Landstinget i Stockholm vill spara pengar genom kortare och fler arbetspass.

Frågan har kommit upp på flera sjukhus i länet, bland annat på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Danderyds sjukhus. Arbetsgivarens motivering är att man på det sättet kan spara mycket pengar.

– På medicinkliniken talar man om att korta arbetspassen med tio procent och att de anställda i stället ska arbeta en dag mer i månaden. Vi har också fått uppgifter om att liknande idéer förs fram på iva, berättar Ann-Sofi Björkman, Vårdförbundets ordförande på Danderyds sjukhus.

Förslaget har orsakat stor irritation bland de anställda. Speciellt som grundbemanningen enligt Ann-Sofi Björkman samtidigt minskats så att färre får göra mer jobb.

På Karolinska har arbetsgivarrepresentanter fört fram liknande tankar, berättar Eva Nowak, Vårdförbundets ordförande. Både hon och Ann-Sofi Björkman är kritiska.

Arbetsgivaren kallar det att minska överlappningstid.
I praktiken innebär det mindre tid för den dokumentation som måste göras enligt lag. Det blir också svårare att få tid för bland annat kompetensutveckling och arbetsplatsmöten, säger de.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida