Sparkrav drabbar vikarier och semester

8 maj 2000

VÄSTERBOTTEN. Den besvärliga ekonomin i Skellefteå sjukvård har lett till anställningsstopp. De vikarier som arbetar nu har bara fått förlängt till den sista augusti, sedan verkar det inte finnas något intresse från kommunledningen att behålla dem. »Man har också sagt att ingen kommer att beviljas semester på helger. Vi tycker det är dålig personalpolitik«, säger Lena Sjölin, ordförande för Vårdförbundet i Västerbotten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida