Sparpaket i Gävleborg

Stopp för extern rekrytering och minimering av övertid, mertid och vikarier ingår i det sparpaket som en enig landstingsstyrelse i Gävleborg beslutade om i början av juni.
Beslutet var en följd av en ny prognos som visar att underskottet för hela 2005 skulle bli 52,6 miljoner kronor, betydligt sämre än vad som tidigare beräknats.
? Det känns oroväckande. Redan nu går många anställda på knäna, säger Gunilla Nordström, Vårdförbundets ordförande i Gävleborg.

Hon tror inte att man kan minska personalen mer än som redan gjorts. Den enda lösningen är att i stället dra ner på verksamheten.
? Det går inte att bedriva det som finns i dag med färre anställda, säger hon.
Närmare beslut väntas under hösten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida