Specialister behövs i vården

7 oktober 2015

Äldreboenden med specialistsjuksköterskor skickar in betydligt färre till akuten. Det visar forskning vid Uppsala universitet. Forskaren har gått igenom 600 remitteringar till akuten. Andelen akutremisser är högre där medicinska vårdplaner saknas och där personalen har lägre kompetens.?

Forskningsresultatet borde intressera vårdgivarna. Dels får äldre en bättre vård när de slipper ligga och vänta på akuten. Dels borde den totala vårdkostnaden bli lägre och akuterna avlastas.

Ändå verkar det finnas en tveksamhet i hur arbetsgivare ser på behovet av specialist-sjuksköterskor. En av de första specialistsjuksköterskorna som utbildats med full lön i Västra Götaland har ingen tydlig ny roll att komma tillbaka till på sin arbetsplats efter utbildningen.

Även om det nu satsas på betald specialistutbildning, kompetensstegar och introduktionsprogram så saknas en långsiktig strategi. Kompetensstegar har funnits tidigare när personalbristen varit stor, men försvunnit när arbetsgivarna inte längre sett att de ”behövs”. ??

Vårdfokus har kartlagt de kompetens­stegar som nu införs i olika delar av landet. Du kan också läsa om de första som läst till specialist­sjuksköterska med full betalning i Västra Götaland och om forskningen kring betydelsen av specialistsjuksköterskor i äldrevården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida