Specialistsjuksköterskor får 3 000 kronor för tre timmar

I stället för ständig beredskap rings personalen in när de behövs. Anestesikliniken i Varberg har hittat en lösning som både arbetsgivaren och personalen tjänar på.

Om du tackar ja när telefonen ringer, kan du tjäna uppemot 3 000 kronor. Så har anestesikliniken i Varberg löst behovet av extra förstärkning på jourtid.

– De flesta är tacksamma över den här lösningen, säger Camilla Bengtsson, operationssjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet.

Idé från personalen

Förr schemalades anestesisjuksköterskorna för att ha beredskap hela helgen, till en ganska låg ersättning. Tack vare en idé som väcktes från personalen har kliniken sedan två år tillbaka ett system som går ut på att anestesisjuksköterskorna och operationssjuksköterskorna bara behöver hoppa in när förstärkning verkligen behövs.

Det kan till exempel vara en patient som ska transporteras till ett annat sjukhus, eller vid en urakut situation då två patienter måste opereras samtidigt.

Ersättningen som en anestesisjuksköterska får vid en transport är 3 000 kronor för tre timmar. Ersättningen vid dubbla lag, det vill säga en anestesisjuksköterska och två operationssjuksköterskor, är 2 200 kronor för tre timmar. 

Slipper sitta vid telefonen

Det är anestesiläkaren som beslutar när det är dags att ringa anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor och arbetsgivaren som bestämmer vilka som ska finnas med på inringningslistan. Själva ringandet sköts av växeltelefonisterna och på så sätt slipper vårdpersonalen lägga tid och kraft på detta. Och det är frivilligt att tacka ja till att hoppa in och jobba. 

– Hittills har det väl bara hänt en eller två gånger mitt i högsommaren att det inte har gått att lösa bemanningen på det här viset, säger Camilla Bengtsson.

Inte likt arvodesjouren

Förra veckan rapporterade Vårdfokus om den så kallade arvodesjouren på akuten i Lund där man får omkring 4000 kronor för att ta extrapass. Det har rört upp känslor då icke anställda sjuksköterskor har kunnat hoppa in och plocka ihop pass motsvarande 80 000 kronor i månaden, samtidigt som kollegerna tjänar knappt en tredjedel. Arvodesjouren skapades som en nödlösning på grund av bristen på personal.

Systemet i Varberg skiljer sig från arvodesjouren, bland annat genom att enbart rikta sig till de redan anställda. I Varberg har det också varit ett sätt att utnyttja personalen mer effektivt, inte för att lösa ett nödläge.

Hade pengarna i stället kunnat läggas på högre löner eller fler anställda?

– Systemet bekostar sig självt eftersom det bara utgår ersättning när det verkligen behövs. Jag tycker absolut att det är en fördel. Sedan önskar vi så klart alltid att vi hade kommit längre när det gäller lönerna, säger Camilla Bengtsson, operationssjuksköterska i Varberg.

Inom kort ska den så kallade beredskapslinjen på anestesikliniken i Varberg utvärderas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida