Specialistsjuksköterskornas löner prioriteras – men det blir mest ord

Specialistsjuksköterskornas löner, det är vad många landstingspolitiker helst höjer om de måste prioritera en personalkategori. Men i verkligheten tycks deras goda vilja inte ge några avtryck.

22 juni 2011

När Sveriges landstingspolitiker tillfrågades om vilken personalkategori de helst ger en rejäl löneökning – om de bara får prioritera en kategori – valde nästan hälften av dem specialistsjuksköterskor.

På andra plats kom undersköterskor och på tredje icke specialistutbildade sjuksköterskor, enligt Dagens medicin.

Matchar inte verkligheten

Den goda viljan till trots, de stora löneökningarna för specialistsjuksköterskor lyser fortfarande med sin frånvaro.

I till exempel Kronobergs län har politiker kritiserats för att de inte vill lägga sig i lönerörelsen, vilket inte rimmar alltför väl med de goda intentionerna.

Nyligen skrev Vårdfokus också om att det finns specialistsjuksköterskor i länet som har lägre lön än den bäst betalda undersköterskan.

Allvarligt fel

– Jag har jobbat 12 år som sjuksköterska och tre år som specialist och har lika mycket i lön som en undersköterska med gymnasieutbildning. Något är allvarligt fel, sade Ulla Svanström till Vårdfokus.

Samma landsting lovar dock bot, bättring och en rejäl satsning på specialistutbildade sjuksköterskors löner – men först nästa år.

Tidigare i år ställde sig nära hundra barnmorskor i Jönköping bakom ett protestbrev till arbetsgivaren där de förklarade att skillnaden i lön mellan en grundutbildad och en specialistutbildad sjuksköterska är alldeles för liten.

I Uppsala gjorde Vårdförbundet i våras en lönekartläggning som tydligt visade den dåliga löneutvecklingen både för specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Arbetsgivarna lovade skärpning.

I dagens Blekinge läns tidning toppas sidan tre av rubriken: ”Specialistsjuksköterskor känner sig diskriminerade”.  Under flera år har specialistsjuksköterskorna på Blekingesjukhuset i Karlskrona blivit lovade högre löner. Men ingenting händer. Själva menar de att det beror på att de styrande inte vet vad en specialistsjuksköterska gör.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida