KBT på nätet

Spel- och cannabisberoende kan göra egenanmälan på webben

Spel- och cannabisberoende kan göra egenanmälan på webben
En egenanmälan via 1177 till KBT på nätet kan sänka tröskeln att söka hjälp, är tanken. Foto: Getty Images

Nu kan spel- och cannabisberoende göra en egenanmälan för KBT-behandling via nätet. Beroendecentrum Stockholm är först ut med tjänsten som är tillgänglig för alla i hela landet.

23 januari 2020

Meningen är att nå fler med behandling för sitt beroende.  

– Vi vet att många drar sig för att söka hjälp och vi vill nå ut brett. Med en egenanmälan förenklar vi för många att söka behandling, det är viktigt med alternativa möjligheter, säger Kerstin Annerborn, chef för E-stöd inom Beroendecentrum Stockholm.

För ett år sedan öppnade Beroendecentrum för egenanmälan vid alkoholberoende. Resultatet blev att minst dubbelt så många sökte behandling, enligt Kerstin Annerborn. Nu hoppas man på samma sak vad gäller cannabis- och spelberoende.

Har ni resurser att ta emot folk från hela landet?

– Det går ju att ha fler i behandling via internet. Vi hoppas också att fler regioner ska komma i gång. Vi är först ut – men någon måste ju börja, säger Kerstin Annerborn.

Anmälan genom 1177

Egenanmälan sker genom 1177. Innan man antas för behandling görs en bedömning av läkare, antingen vid ett vanligt besök eller via videokamera.

De tre programmen för alkohol, cannabis respektive spelberoende har testats och utvärderats i studier och piloter. Behandlingen pågår under tre månader, bygger på kognitiv beteendeterapi och består av övningar, bilder och filmer via nätet. All kontakt med behandlaren sker skriftligt via meddelandefunktion. För att gå behandlingen ska man vara minst 18 år, kunna lägga två till tre timmar i veckan och ha god kunskap i svenska.

I en ny studie från Lunds universitet om spelberoende, drar forskaren slutsatsen att vården måste bli mer tillgänglig för dem med spelberoende. Hälso- och sjukvården har bara haft formellt ansvar för vård av spelberoende sedan januari 2018.

Behöver veta var hjälpen finns

Studien är baserad på en webbenkät och visar att människor i 50 procent av fallen skulle rekommenderat en person med spelproblem att söka hjälp hos en frivilligorganisation utanför vården. Lika många som själva var spelberoende hade gett samma rekommendation. Yngre var mer benägna att rekommendera besök i sjukvården.

Det är viktigt att förstå allmänhetens bild av varför man bör söka vård och vart man ska vända sig för att få behandling, skriver Anders Håkansson, professor, Enheten för klinisk beroendeforskning i Lund, i ett pressmeddelande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida