Städning orsak till ökning av allergier

10 mars 1997

Vart tredje barn och var fjärde vuxen i Sverige har i dag någon form av allergi eller överkänslighet och en orsak till den mycket stora ökningen de senaste decennierna misstänks vara städningen. Bristande städning ökar också risken för smittspridning, konstateras i ett par nya rapporter.

Problemen finns inte minst i skolor och förskolor och berör därmed nästan två miljoner människor. Bristfällig städning tros också bidra till så kallade sjuka-hus-besvär med symptom som irriterade slemhinnor, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och allmän trötthet.

Den som vill veta mer kan beställa rapporten ”Städning – en viktig faktor för en sund inomhusmiljö” från Miljömedicinska enheten vid Stockholms läns landsting på fax 08-28 59 02. Socialstyrelsens ”Allmänna råd om städning i förskolor, fritidshem och fritidsgårdar” (SOSFS 1996:33) kan beställas från Fritzes kundtjänst på telefon 08- 690 91 90. ”Städboken” som vänder sig till ansvariga för skolor, daghem och kontor kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst på telefon 08-783 30 03 eller från Arbetarskyddsstyrelsens publikationsservice på telefon 08-730 97 00.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida