Ställ frågor i stället för att servera svar

8 juni 2011

För den som måste lära sig leva med en långvarig sjukdom räcker det inte med information. I stället ska patienten utmanas att själv styra sitt liv. Det är vad sjuksköterskan Mia Berglunds forskning går ut på. Hon har skapat en modell som ska hjälpa vårdare att stödja patientens verkliga lärande. Ett sätt är att sjuksköterskan frågar patienten vem han menar när han säger ”man” om sig själv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida