Stamceller

10 juni 2003

Den som har svårt att hänga med i debatten om stamcellsforskning kan läsa skriften Livets urcell. Den är skriven på en grundläggande nivå med ett lättfattligt språk och med tydliga illustrationer. I boken beskriver fyra stamcellsforskare sin forskning, dess användningsområden och hur tidsperspektivet ser ut när det gäller behandlingsmetoder mot sjukdomar. En femte forskare, docent i offentlig rätt, tar upp hanteringen av de etiska och juridiska frågorna. Boken ingår i Vetenskapsrådets serie Källa där forskare diskuterar aktuella samhällsfrågor.

Källa nummer 54 ? Livets urcell
79 sidor. Vetenskapsrådet 2002
Pris 50 kronor
ISBN 91-7307-0212-2

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida