STAN-studie bedöms inte som fusk

Felen i analysen är inte av sådan karaktär att det kan ses som oredlighet i forskning beslutade rektorn för Lunds universitet i dag.

16 september 2010

Karel Maršál, som var ansvarig forskare för studien, har fått möjlighet att yttra sig över utlåtandet från Vetenskapsrådets expertgrupp. Därefter har rektorn konstaterat att de fel som finns i STAN-studien inte är att betrakta som fusk.

I beslutet skriver rektorn att det är viktigt att samtliga patientfall som ifrågasatts av anmälaren samt av den första granskaren analyseras igen av forskargruppen för att säkerställa kvaliteten i studiens resultat. Precis som Vetenskapsrådets expertgrupp har påpekat är de patientfallen svårbedömda och kan klassificeras på olika sätt.

Den nya analysen ska sedan redovisas öppet och resultaten ska skickas som en rättelse till den vetenskapliga tidskriften Lancet där studien publicerades 2001.

Det var i juni 2007 som en anmälan om misstänkt fusk i en studie om teknik för fosterövervakning kallad STAN, ST-analys av fostrets EKG, lämnades till Lunds universitets dåvarande rektor. 

Efter en första utredning gjord av en utomstående granskare ville rektorn att  Vetenskapsrådet skulle skulle göra en vidare utredning. Vetenskapsrådets expertgrupp lämnade sitt utlåtande i ärendet till Lunds universitet den 12 juli i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida