Ständigt nya läkemedelsnamn skapar förvirring i vården

Utbytesreglerna med principen att billigaste läkemedel ska ges till patienten ställer till det för många sjuksköterskor inom akutsjukvården.

Det är ett dagligt problem. Vi har inte längre en chans att lära oss vad alla läkemedel heter och patienterna blir ofta förvirrade när de inte får den medicin de är vana vid. Det är en klar säkerhetsrisk.«

Det säger Mia Ilhammar, sjuksköterska och avvikelsesamordnare vid avdelningen för hjärtintensivvård på universitetssjukhuset i Linköping. Hon och hennes kolleger har länge bekymrat sig över att läkemedlen ständigt byter namn.

Sedan utbytesreformen (se faktaruta) trädde i kraft har det blivit mer regel än undantag.

Utbytesregeln är främst tänkt som ett redskap för att pressa landstingens läkemedelskostnader inom den öppna sjukvården. Men i många landsting har även akutsjukvården hakat på trenden att köpa in läkemedel till lägsta pris, vilket lett till att sjuksköterskorna numera har svårt att hålla koll på vilka läkemedel patienterna egentligen ska ha. Priserna varierar månadsvis och där det pågår ett priskrig mellan olika bolag kan bytena komma lika tätt.

Till sin hjälp har sjuksköterskorna visserligen en utbytes- eller synonymlista som den lokala läkemedelskommittén har utarbetat, men Mia Ilhammar berättar att sjuksköterskorna ändå ständigt tvingas bläddra i Fass för att vara säkra på att patienten verkligen får rätt medicin.

– Det finns flera risker. Den ena är att jag ger ett läkemedel till patienten som denne inte känner igen, vilket kan leda till att hon eller han även tar av sina egna läkemedel och därmed får dubbel dos. Men det finns också en risk att vi som sjuksköterskor tar fel läkemedel, vilket har hänt, säger hon.

Allra allvarligast tycker hon att förvirringen är kring olika injektionsvätskor och infusionslösningar, främst antibiotika, där namnen ibland är snarlika trots att läkemedlen har helt olika funktioner och kanske ska beredas på olika sätt.

– Ett exempel är när de bytte en injektionsvätska till ett likvärdigt preparat som skulle tillredas på ett helt annat sätt än vad vi var vana vid. I det ena fallet kan det ges outspätt, i det andra måste det spädas ut. En av sjuksköterskorna gav det senare preparatet outspätt till en patient, berättar Mia Ilhammar.

Nyligen beslutade landstinget i Östergötland att samma preparat av några av de vanligaste läkemedlen ska upphandlas för en period av två år, just för att underlätta läkemedelshanteringen inom slutenvården.

– Det är alldeles för kort tid. Det borde vara minst fem år. Det handlar ju inte bara om att vi sjuksköterskor ska ha en chans att lära oss läkemedlen, även patienterna måste känna igen de läkemedel de är vana vid att ta, säger Mia Ilhammar som tycker att i princip samma sak borde gälla för öppenvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida