Stängda vårdcentraler skapar månadslånga köer

Sedan fyra vårdcentraler nyligen stängdes i Göteborg har vårdköerna växt sig allt längre.

– Trycket på mottagningspersonalen är stort. En del av telefonrådgivningen har lagts över på distriktssköterskorna, som samtidigt har fått större upptagningsområden.

Det säger Åsa Kullvik som är Vårdförbundets förtroendevalda och samordnande representant inom primärvården i Göteborg.

Upprinnelsen till den här situationen är egentligen den nationella handlingsplanen för utvecklingen av hälso- och sjukvården, som riksdagen beslutade om i november 2000. Det skulle bli lättare att få kontakt med sin vårdcentral och alla skulle få en möjlighet att lista sig hos en egen familjeläkare. Därför skapade sjukvårdspolitikerna en modell för prestationsersättning som skulle locka även de många privata allmänmedicinare som finns i Göteborg.

– Problemet var att de inte införde något kostnadstak, vilket ledde till att kostnaderna skenade i väg, säger primärvårdsdirektör Bo Rangmar.

När nämnderna tvingades spara kunde de inte få bort de många nya privata och juridiskt bindande avtalen,
eftersom dessa i regel löper på fem år. I stället fick fem offentligt drivna vårdcentraler ta smällen.

Sammantaget hoppas politikerna spara 80 miljoner kronor på detta sätt.

Totalt berörs 18 mottagningssköterskor och 11 distriktssköterskor, som alla har omplacerats eller fått tjänstledighet. Därutöver har fyra sjuksköterskor beviljats särskild ålderspension.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida