Stanna upp och andas!

Skulle Annika Olsson, friskvårdspedagog med ett förflutet som undersköterska inom intensivvården, ge ett råd till chefer och ledare så blev det: »Stanna upp och andas – då sänks axlarna och tanken klarnar.«

– Unna dig tio minuter om dagen och ge kroppen en chans till återhämtning, säger hon.

Hon har engagerats av tbv i Skåne för att hålla frukostmöten med chefer och ledare i tco:s medlemsförbund. Hennes budskap handlar mycket om hur vi använder vår tid. Hon visar på sambandet mellan stress och alla problem vi ska försöka lösa, den mat vi ska hinna handla på väg hem från jobbet, de tips vi tar till från tidningar om bantning, läcker mat och snärtigt vårmode.

Och som lök på laxen: kravet på ständig tillgänglighet via e-post eller mobiltelefon.

– Inte konstigt att vi är stressade, konstaterar Annika Olsson.

Chefer och ledare anser hon är särskilt utsatta genom sin ensamhet. De ingår inte i arbetslagets gemenskap och behöver support och stöd från annat håll. Ytterligare ett råd blir därför: Bilda nätverk!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida