Stark oro för att skadas
av cytostatika

Personalen på onkologiavdelningen på Sundsvalls sjukhus har i flera år oroat sig över risken med cellgifter, inte minst med tanke på att flera drabbats av anemi. Nu kräver arbetsmiljöinspektionen besked om åtgärder.

25 augusti 2003

I samband med att arbetsmiljöinspektionen i Härnösand för en tid sedan besökte onkologiavdelningen för att inspektera placeringen av patientsängar tog personalen upp sin oro för att skadas av cytostatika. Framför allt gällde oron det nära patentarbetet och att de kan drabbas i samband med uttömningar, till exempel urin.

? Vi har flera som drabbats av anemi utan att veta orsaken. Många är oroliga för att det finns cytostatika i urin eller annat. Sedan flera år har vi begärt undersökningar, men utan att att ha fått något som helst gehör, säger sjuksköterskan och Vårdförbundets företrädare på avdelningen, Anita Hansell.

Men kanske är något nu äntligen på gång.

? Enligt de rapporter vi fått är det fem av 30 anställda som drabbats av anemi och jag tycker det låter mycket allvarligt, säger arbetsmiljinspektören Efva Åström.

Tunga cellgifter

Hon säger att personalen på avdelningen hanterar tunga cellgifter, bland annat i samband med förberedelser till transplantationer. 

– Men det verkar inte som någon i ledningen har tagit oron på allvar, säger hon.

Arbetsmiljöinspektionen kräver besked senast den 12 september om ledningen noterat oron, om den vidtagit några åtgärder och om den gjort någon bedömning i fall anemiproblemen beror på arbetsmiljön eller inte.

– Svaret avgör om och i så fall hur vi ska gå vidare, säger Efva Åström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida