Starka protester mot nya regler om sjukintyg

Sjukintyg från första dagen, annars riskerar du avsked - det kräver ledningen för Sahlgrenska i Göteborg för alla som under det senaste året varit sjuka fyra gånger. Kravet har orsakat starka protester bland de anställda.

12 september 2005

Kravet gäller från och med den 1 september i år för alla de
3 700 anställda inom område Sahlgrenska, en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det innebär att chefen kan kräva sjukintyg från första dagen för den som blir sjuk och som varit sjukfrånvarande fyra gånger under det senaste året. I den information som gått ut från sjukhusledningen sägs att den som inte följer reglerna eller inte kan styrka sjukdom kan drabbas av disciplinära åtgärder, även uppsägning.

Den nya regeln har mötts av starka protester bland de anställda. Många säger att den bryter mot den enskildes integritet och att det känns obehagligt att bli övervakad på det här sättet.

”Syftet är gott”

– Jag kan förstå om man känner det så, men syftet är gott, att minska korttidsfrånvaron. Vi vet att korttidssjukfrånvaro kan vara början till långtidsfrånvaro och då vill vi genom olika åtgärder försöka hindra det, till exempel genom rehabiliteringsutredningar eller att förbättra den sociala situationen genom ett bättre arbetsschema, säger personlchefen Anne Skånberg.

Enligt avtalet har arbetsgivaren rätt att kräva sjukintyg från första dagen, även om det kanske inte är så vanligt. När det gäller risken för avsked säger Anne Skånberg.

– Den risken finns i hela samhället om man inte kan styrka sin sjukfrånvaro, men för oss handlar det  i så fall enbart om undantagsfall.

”Bra om rehabiliteringen förbättras”

 Ola Sjöholm, samordnare för Vårdförbundet inom område Sahlgrenska, anser att det är bra om arbetsgivaren satsar mer på rehabilitering än hittills.

– Det har vi krävt länge, säger han.

Däremot är han orolig att den nya regeln kan innebära att den personliga integriteten kränks. Han är också tveksam till om kravet på förstagångsintyg går att lösa praktiskt.

– Jag är orolig för att den som blir sjuk inte kommer att kunna få en tid hos läkare för att få det här förstadagsintyget. Redan i dag är det svårt att akut få träffa en läkare på vårdcentralerna, säger han.

Företagshälsovården hoppade av

Även företagshälsovården har uttalat den oron. Företagshälsovården var med i planeringen av den nya regeln i början, men hoppade av eftersom man där inte ansåg sig kunna klara den anstormning av patienter som många befarar.

– Men jag tror inte det blir någon sådan anstormning. Den kapacitet som finns kommer att klara det, tror dock Anne Skånberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida