Starkare tillsammans

Starkare tillsammans
Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet Student, gillar samarbete. Foto: Anna-Karin Ulander

Genom att samarbeta med andra studentförbund — både i och utanför vården — hoppas Vårdförbundet Student kunna sätta hårdare press i viktiga studentfrågor.

6 september 2017

I slutet av juni gick Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet Student, och ordföranden för lärarnas studentförbund ut i en gemensam debattartikel. I tidningen Dagens Arena pekade de ut tre viktiga områden som rör deras studentmedlemmars vardag och som måste förbättras för att flykten från viktiga välfärdsyrken ska kunna stoppas.

?Det handlar om kvaliteten på grundutbildningarna, på handledningen under de verksamhetsförlagda utbildningarna och bättre introduktion för nyutexaminerade lärare, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

??I skrivande stund förbereds publiceringen av ännu en debattartikel som handlar om vikten av att tidigt i utbildningen få in mer interprofessionellt lärande och teamarbete. Den här artikeln står det nya nätverket för hälso- och sjukvårdens studentorganisationer bakom, där blivande läkare, psykologer, dietister, fysioterapeuter, logopeder och arbetsterapeuter ingår tillsammans med Vårdförbundets studenter.

??Det är Viviana Lundberg som tagit initiativ till samarbetet och byggt upp kontaktnätet. I maj i år höll gruppen sitt första möte. Nästa är i september.

?— Vi vill ha ett tätare samarbete än våra moderförbund i frågan kring interprofessionellt lärande och kan ställa betydligt större krav när alla Sveriges hälso- och sjukvårdsstudenter står bakom i en fråga, säger Viviana Lundberg, som brinner för alla former av samarbete.?

Hon ser en stor potential i nätverket och just interprofessionellt lärande som en viktig fråga att driva gemensamt.

?— I dag utnyttjar inte lärosätena möjligheterna till gemensam träning tillräckligt mycket. Vi vill att man ser över läroplanen och examensmålen för att få in mer av detta i utbildningarna.? ?

Utbytet mellan Lärarförbundets och Vårdförbundets studentorganisationer har pågått längre, men vuxit det senaste året.?

Lärarnas studentförbund är mer etablerat och har större inflytande både inom sin egen organisation och utanför, vilket Vårdförbundet Student lärt sig mycket av, enligt Viviana Lundberg.?

Som blivande sjuksköterska tycker hon att hon har mycket gemensamt med framtidens lärare. Det är också ett bristyrke i välfärden med stora behov av bättre handledning och introduktion.?

— Vårt samarbete kan stärka våra professioner. Vi kan bredda vårt perspektiv och hitta nya lösningar på liknande problem. Och får dessutom 30 000 lärarstudenter som vi kan ryta tillsammans med.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida