Stärkt stöd för våldsutsatta barn

4 augusti 2006

Ett barnrättscentrum för kompetens- och metodutveckling för att stärka barns rättigheter ska starta i Örebro. Det är regeringen som genom uppdraget till Örebro universitet vill öka kunskaperna om barnkonventionen bland dem som arbetar med och för barn.

Enligt Konventionen om barnets rättigheter ska alla länder som har antagit konventionen sprida kunskap om den bland såväl vuxna som barn. För att Sverige ska kunna erbjuda adekvat och systematisk utbildning i frågan vill regeringen skapa ett centrum för frågor kring barnens rättigheter.

Läs mer på www.oru.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida