Stärkt stöd till privatmedlemmar

När de privata vårdgivarna blir allt fler måste facket förändra sin organisation. Vårdförbundet anställer därför tre nya ombudsmän som enbart ska arbeta med det privata avtalsområdet.

8 februari 2012

Ombudsmännen ska ge stöd och service till förtroendevalda inom privat driven vård och omsorg. Det är ett ettårigt projekt som har inletts. Hittills har en ombudsman i Skåne och en i Västra Götaland anställts. En tredje, placerad i Stockholm, är på gång.??

— Ombudsmännen ska bli ett slags resurspersoner som kan ge konsultativt stöd och service till medlemmar och till fackligt förtroendevalda, säger Oskar Falk, projektledare och förbundsombudsman som sedan fyra år arbetar med den privata sektorn.?

Vårdförbundet vill bland annat utveckla kunskapen om vad vinst­intresse innebär. Vilka krav kan förtroendevalda ställa på insyn när arbetsgivaren bedriver en affärsverksamhet? Och vilken kunskap i företagsekonomi krävs för att tolka informationen?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida