Starta eget-stöd ska stärkas

Vårdförbundets servicebolag för egenföretagare, Viam, ska bli en förening och knytas närmare förbundet. »Omvandlingen innebär att vi satsar på att ge medlemmar ute i landet ett bättre stöd«, säger Margareta Albinsson, vice ordförande i Vårdförbundet och styrelseordförande i Viam.

1 oktober 2001

Vårdförbundets servicebolag Viam ska få en ny inriktning. Till kongressen 2002 kommer ett förslag om att omvandla bolaget till en förening.

– Genom att på det här sättet knyta det närmare Vårdförbundet stärks verksamheten, säger Margareta Albinsson.

De medlemmar som har startat eget vill främst att servicebolaget ska erbjuda dem stöd och lättillgänglig information och vara ett bollplank för nya affärsidéer. Önskemål som man inte helt har lyckats leva upp till hittills, enligt Margareta Albinsson.

– Det lokala arbetet har inte kommit i gång och därför ska vi stärka kompetensen kring näringslivsfrågor i de lokala avdelningarna.

Eva Jonsson Nordlund, som varit verkställande direktör sedan starten 1998, lämnar nu Viam för att bli vice koncerndirektör vid ett vårdbemanningsföretag. Under sina tre år som servicebolagets vd har hon märkt att intresset för att starta eget har ökat markant.

– Allt fler vill pröva något nytt, men trots att många kommer långt i sin planering är det fortfarande få som verkligen startar egen verksamhet, säger hon.

Till skillnad från läkare och sjukgymnaster finns ingen tradition bland sjuksköterskor att bli egenföretagare och de möter motstånd både från kolleger, läkare och myndigheter. De har svårt både att få vårdavtal och finansiellt stöd, vilket Eva Jonsson Nordlund anser beror på bankernas okunskap om kompetensen hos dem som vill starta eget.

– För mig har det varit fantastiskt att få träffa så många modiga människor och få lyssna till deras kreativa idéer. Vårdförbundets medlemmar representerar en oerhörd kompetens.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida