Statlig satsning gav nya FoU-centrum

5 augusti 2005

Med hjälp av 47 miljoner kronor från regeringen har 18 regionala FoU-centrum skapats runt om i landet. I dem samverkar 210 kommuner/stadsdelar och 14 landsting/regioner. Socialstyrelsens utvärdering visar att man på FoU-centrumen i ökad utsträckning tillämpar ett vetenskapligt grundat synsätt på vården och omsorgen om äldre. Många projekt handlar om att utveckla personalens yrkesskicklighet. Socialstyrelsen tror att FoU-centrumen också i framtiden kommer att behöva statligt stöd för att bestå. www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida