”Stegen peppar mig att nå högre”

”Stegen peppar mig att nå högre”
Illustration: Pia Koskela

Sjuksköterskan Josefin Grönlund vet att hon vill göra karriär, göra det snabbt och få en bra löneutveckling. Med kompetensstegens hjälp klättrar hon i raketfart.

3 september 2019
– Kompetensstegen har hjälpt mig mycket i min löneutveckling, säger Josefin Grönlund, sjuksköterska på en medicinsk akutvårdsavdelning vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Alla foton: Lars Nyman

Region Stockholm ligger i täten för utvecklingen av karriärmodeller. I en modell med sju steg från nyexaminerad till universitetssjuksköterska blir det tydligt hur de anställda kan utvecklas, göra karriär och bidra till utvecklingen av vården — om de vill. De kan också välja att stanna kvar på de lägre stegen.

För sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor finns det färdiga kompetensstegar, en för biomedicinska analytiker håller på att tas fram. Alla anställda ska placeras in i stegarna. I augusti hade 54 procent av alla sjuksköterskor och barnmorskor fått en placering.

Längst i Stockholm har man kommit på akutkliniken, kallad Funktion akut, på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, där stegen också knutits till lön.

Där jobbar Josefin Grönlund som sjuksköterska, på en medicinsk akutsjukvårdsavdelning. Hon är 26 år och på steg 3 efter bara två och ett halvt år i yrket. Hon vet vad hon vill och har valt att klättra snabbt.

– Kompetensstegen har hjälpt mig så mycket i min löneutveckling och jag peppas av att se vad som krävs av mig för att nå högre. Jag förstår inte varför den inte används på fler ställen, säger hon.

Under utvecklingssamtalen som normalt sker en gång om året görs en bedömning av var i stegen man befinner sig och hur man ska göra om man vill nå högre och därmed också få högre lön.

Johanna Wargärde tillhör veteranerna med 37 år som sjuksköterska. Hon jobbar på kirurgiska akutvårdsavdelningen i Huddinge och tycker att de objektiva kriterierna i stegen är värdefulla.

Johanna Wargärde, steg 4.

– Man vet själv om man vill göra karriär eller inte. Och vill man det kan man själv läsa sig till hur man kommer vidare på stegen. Det blir konkret och inte något som chefen hittar på. Hon har själv gått utbildningar i ledarskap och i taktil massage och helhetsberöring som hon behandlar både patienter och personal med. Hon är nu på steg 4, har varit med om utvecklingen av kompetensstegarna på nära håll och tycker att det är ett bra system.

Möjligheten till karriärväg på kliniken har haft effekt, anser Marika Eriksson, specialistsjuksköterska i akutsjukvård på akutmottagningen i Huddinge.

– Innan vi hade modellen fanns det ingen tydlig löneutveckling eller karriärmöjlighet här. Vi hade stor ruljangs på personal, många kände sig klara med akuten efter ett par år. Utbildade man sig till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård gjorde det ingen större skillnad, man gjorde samma sak ändå. Nu kan man behålla personalen, säger hon.

Marika Eriksson, steg 5.

Marika Eriksson är på steg 5 och har en tjänst som biträdande universitetssjuksköterska, bus. Hon arbetar 50 procent kliniskt och 50 procent administrativt med verksamhetsutveckling – precis den kombination hon vill ha. Samtidigt som hon läser mycket forskningsartiklar och leder, stödjer och utbildar sina kolleger, får hon jobba med patienterna.

Tjänster på steg 5—7 vid Karolinska universitetssjukhuset tillsätts av en särskild bedömningsgrupp. På de stegen ökar kravet på akademiska meriter och klinisk erfarenhet (se faktaruta här intill). På steg 7 ska man ha doktorerat. Då kan man också söka tjänst som universitetssjuksköterska med ett övergripande ansvar för bland annat vårdutveckling. Ett problem har varit att sjuksköterskor på den nivån har försvunnit till universiteten eftersom det inte funnits naturliga tjänster för dem.

Katarina Göransson, steg 7.

På Funktion akut och vissa andra håll heter tjänsterna på de högsta nivåerna omvårdnadsansvarig. Katarina Göransson är på steg 7 vid Funktion akut och omvårdnadsansvarig på övergripande nivå för både Huddinge och Solna.

– Det är det roligaste jobb jag har haft. Jag ser ju hur jag indirekt påverkar situationen för patienterna och kan synliggöra och ge omvårdnaden en röst, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida