Stenar blev startskott

Stenar blev startskott
Foto: Getty images

Människan bakom uniformen, MBU, startade 2010 efter konflikter mellan ungdomar och uniformspersonal i flera av Göteborgs stadsdelar.

9 januari 2018

Personalen ville aldrig mer uppleva en händelse som den när en sex kilo tung sten kastades från Hjällbo-viadukten på en av räddningstjänstens bilar.?

MBU omfattar tio kurstillfällen under en termin och målet är att genom bra möten bygga relationer med ungdomar och därmed minska kriminaliteten. Resultatet är svårt att mäta i siffror, men ungdomarnas inställning går att se i deras enkätsvar, berättar Janina Sabra, processledare för MBU i Östra Göteborg.??

— Deltagarna får svara på en enkät i början och en i slutet av kursen. Svaren visar tydligt att deras kunskap om, och förtroende för, de olika yrkesgrupperna ökar. Lika entydigt är det inte när det gäller deras önskan att välja ett uniformsyrke. Men det viktiga är att ungdomarna inte längre har fördomar, säger hon.

??I Stockholm har MBU funnits sedan 2013, ambulansen i Spånga/Tensta har varit med i tre terminer. En av dem som har drivit på för att starta kursen i Stockholm är Ata Hosseini, fältassistent i Rinkeby-Kista. Det gjorde han efter att ha varit i Göteborg och lyssnat på kollegerna där.?

— Om kursen gör nytta här? Jag hoppas och tror det. Kvaliteten på träffarna blir bättre och bättre och ambassadörerna blir allt viktigare. Vi har skapat en plattform för en naturlig dialog mellan professionerna och ungdomarna, säger han.?

MBU-kurser pågår även i andra städer, till exempel Malmö, Helsingborg, Landskrona, Borås, Örebro och Borlänge.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida