Stig Wallin ordförande i Centrum mot rasism

Stig Wallin, tidigare ombudsman i Vårdförbundet, har valts till ordförande för riksorganisationen Centrum mot rasism.

29 september 2003

– Det är spännande att få vara med om att bygga upp något nytt och angeläget. Jag har troligen valts på grund av mitt engagemang i 5 i 12-rörelsen, säger Stig Wallin.

Centrum mot rasism är en helt ny organisation, instiftad av regeringen och finansierad av regeringen och Integrationsverket. Enligt beslutet ska den arbeta mot inte bara rasism utan även mot olika typer av diskriminering, till exempel när det gäller sexuellt avvikande.

– Vi ska bland annat initiera och bekosta forskning och utveckla ett lokalt och regionalt arbete, säger Stig Wallin.

Vid det konstituerande mötet deltog 161 organisationer. Huvuddelen arbetar med invandrarfrågor, men där fanns även bland annat Röda Korset, Rädda Barnen och Expo.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida