Stillasittande unga får sämre blodkärl

NAtt vara fysiskt aktiv kan bidra till bättre hjärt-kärlhälsa redan i ungdomen. Ulrika Hägg har med ultraljud undersökt blodkärlen hos unga friska kvinnor och män, och funnit att konditionen har betydelse för hur blodkärlen fungerar. Blodkärlens tjocklek, styvhet och förmåga att reagera var bättre hos dem som var fysiskt aktiva och hade god kondition.
Avhandlingen Effects of physical exercise on coronary and peripheral vascular function ? an integrative physiological study from rat to man lades nyligen fram vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida