Stipendium till studie om förstoppning

Ytterligare tre projekt har fått del av Vårdförbundets miljonstöd till hälsoekonomisk forskning.

Ett av projekten jämför taktil stimulering med traditionell behandling vid förstoppning.

– Vi ska dels utvärdera själva behandlingen vid förstoppning och dess effekter jämfört med annan behandling, dels använda den hälsoekonomiska Qualy-modellen för att utvärdera kostnadseffektiviteten, berättar Catrine Jacobsson, sjuksköterska, forskare och lektor vid Umeå universitet.

Hon har tillsammans med en doktorand fått ett stipendium på 200 000 kronor. De ska låta en grupp patienter med förstoppning få taktil stimulering varje dag i två veckor samtidigt som en lika stor grupp får vanlig laxermedelsbehandling.

En annan forskargrupp med Inger Ekman, sjuksköterska och lektor vid Göteborgs universitet, som huvudsökande får lika mycket pengar för att i en randomiserad kontrollerad studie utvärdera hemsjukvård jämfört med sjukhusvård vid svår hjärtsvikt. Den expertgrupp som å Vårdförbundets vägnar har valt ut de tre projekt som får pengar anser att deras hälsoekonomiska analys är väl genomtänkt och designen, att kombinera livskvalitet med säkerhet och kostnadseffektivitet, är intressant. Dessutom är området mycket aktuellt och det saknas forskning.

Sjuksköterskan och professorn Ingalill Rahm Hallberg får 100 000 kronor för att med sin forskargrupp studera hur införandet av case management i vården av äldre påverkar dem med multipla sjukdomar och minskad funktionsförmåga. De ska titta särskilt på det hälsoekonomiska utfallet, en angelägen uppgift eftersom andelen äldre i samhället ökar, konstaterar expertgruppen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida