Stockholm anställer fler donationssjuksköterskor

Karolinska universitetssjukhusets satsning på en särskild donationssjuksköterska har fått fyra gånger fler anhöriga positiva till organdonation. Nu införs systemet i hela länet.

– Det här kommer att bli jättebra. Vi har redan fått pengarna och helst såg jag förstås att mina kolleger kunde börja redan före sommaren. Men det är väl inte riktigt realistiskt, säger sjuksköterskan Maria Söderkvist.

Hon har arbetat som donationsspecialiserad sjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset i Solna utanför Stockholm sedan funktionen infördes och kommer nu att få nya kolleger.

När det tvååriga projektet startade för fyra år sedan fördubblades antalet anhöriga som sa ja till donation. Antalet sjönk snabbt till den tidigare nivån när projektet avslutades för drygt två år
sedan.

Chefen på den neurokirurgiska kliniken, Lars Wallstedt, beslutade då att på klinikens bekostnad permanenta verksamheten och Maria Söderkvist fortsatte att sköta alltihop ensam.

Numera är andelen anhöriga som är positiva till
organdonation fyra gånger fler bland dem som har fått träffa Maria Söderkvist jämfört med dem som inte har fått det.

– Jag har arbetat jour varannan vecka. Dessutom har jag, om jag kunnat, åkt in då man har ringt efter mig på min lediga tid, säger hon.

Antalet donationer i hela landstinget var 14 förra året, medan till exempel landstinget i Uppsala hade 39. För att få fler donationer har landstinget i Stockholm därför beslutat att anställa fler donationsspecialiserade sjuksköterskor.

– Det här är en väldigt viktig prioritering nu när vi äntligen har fått en budget som tillåter satsningar. Pengarna räcker till tre heltidstjänster. Det innebär att alla Stockholms läns sjukhus kommer att få tillgång till donationsspecialiserade sjuksköterskors unika kompetens 365 dagar om året, säger sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s).

Satsningen beräknas kosta två miljoner kronor i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida