Stockholm får en egen psykiatrisamordnare

Nu ska Stockholms läns landsting skaffa sig en helhetssyn på och samordna landstingets psykiatriska vård.

 ?Psykiatrin i Stockholmslandstinget är svår att överblicka och få något grepp om. Liksom i landet som helhet behövs det också här hos oss ett strategiskt arbete för samordning av vård, social omsorg och rehabilitering av personer med psykisk sjukdom.

Det säger Stockholms sjukvårdslandstingsråd Birgitta Sevefjord, politiskt ansvarig för landstingets psykiatriska vård, barn- och ungdomspsykiatri, jämställdhet, folkhälsa, kvinno- och missbruksvård.

Ingen urvattnad kompetens

I förra veckan tillsatte landstingsdirektören därför en biträdande sjukvårdsdirektör med särskilt ansvar för att utveckla och samordna landstingets vuxenpsykiatri, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri samt beroendevård och att integrera dem i närsjukvården.

Den biträdande landstingsdirektören heter P O Sjöblom och är psykiatrichef i Uppsala, men var mellan 2000 och 2002 psykiatrichef i södra länets produktionsområde i Stockholms läns landsting. 

?Det finns ju politiska beslut om närsjukvård och det gäller att integrera psykiatrin i den utan att urvattna kompetensen. Det måste få bli en balansgång där lokala förhållanden får styra. Vi ska inte slänga ut barnet med badvattnet, påpekar P O Sjöblom.

Utgå från patienten

I vissa delar av landstinget är upptagningsområdet för de psykiatriska klinikerna identiska med närsjukvårdsområdena, medan de i andra delar skär över flera. Och på till exempel Södermalm i Stockholm finns det väldigt lite av landstingsdriven primärvård.

?Det är viktigt att utgå från patienterna och deras behov. En del patienter är mer beroende av kvartersnärhet än andra och det vore olyckligt om det blev för mycket fokus på strukturerna, dem får vi utveckla successivt. Sen finns det smala områden, till exempel dövpsykiatrin, där vi måste behålla den för hela länet gemensamma verksamheten, säger P O Sjöblom.

P O Sjöblom börjar sitt nya arbete i mitten av augusti.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida