Coronaviruset

Stockholm rustar för fördubblad intensivvård

Stockholm rustar för fördubblad intensivvård
Elda Sparrelid, chefläkare i Stockholm, säger att regionen följer cornoavirusets utveckling timme för timme och är beredd att utöka antalet iva-platser snabbt. Foto: Anna Molander

Region Stockholm förbereder sig för att kunna fördubbla antalet iva-platser om mängden svårt sjuka i covid-19 ökar kraftigt. Bland annat kan anestesisjuksköterskor snabbutbildas i att arbeta på iva. Det berättar chefläkare Elda Sparrelid.

Folkhälsomyndigheten bekräftade under måndagen att det pågår en samhällsspridning av coronaviruset i Stockholm. De som kan uppmanas att arbeta hemifrån, och äldre ska skyddas från sociala kontakter.

Målsättningen nu är att plana ut kurvan över smittade och svårt sjuka i covid-19. Om antalet insjuknade sprids ut över en längre tid minskar risken för att sjukvården överbelastas. Var smärtgränsen går är svårt att säga, men den hänger tätt samman med hur många intensivvårdsplatser som finns tillgängligt.  

Från 2001 till 2018 påbörjade i snitt 215 per år en utbilding till att bli intensivvårdssjuksköterska, vilket inte täckt behoven. I dag uppger 19 av 21 regioner att de har brist på yrkesgruppen. Det har resulterat i stängningar, och att Sverige i dag ligger under EU:s genomsnitt för antal intensivvårdsplatser i förhållande till befolkning.

Jobbar snabbt

I dagsläget finns 90 intensivvårdsplatser öppna på Stockholms akutsjukhus. Utgångsläget är med andra ord inte optimalt.

— Vi kan inte göra så mycket åt det just nu, det är som det är. Vi jobbar hårt för att kunna utöka antalet platser så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt och efter behov.

Det säger Elda Sparrelid, chefläkare och den som leder beredskapsarbetet för coronaviruset i Region Stockholm. Hon har i dag, måndag, fått akutsjukhusens planer för hur ytterligare 45 intensivvårdsplatser ska kunna öppnas på bara några dagar.

Ökningen ska huvudsakligen ske inom de befintliga intensivvårdsavdelningarna. Personal från närliggande specialiteter kommer i det scenariot att tas in. Redan nu planerar man för att anestesisjuksköterskor tas bort från ordinarie verksamhet för att snabbutbildas i att vårda iva-patienter. Hur lång utbildningen är kan inte Elda Sparrelid svara på, det är upp till varje sjukhus att lösa.

Frigöra personal

Det betyder att en del planerade operationer har ställts in för patienter som inte bedöms lida skada av längre väntetid. Om behovet av iva-platser ökar kommer ytterligare planerade operationer att ställas in.

— Det frigör mycket personal, respiratorer, lokaler och även andra vårdplatser eftersom patienterna inte opereras i samma utsträckning. Vi räknar med att kunna klara oss på det under en tid, säger Elda Sparrelid.

Om det inte räcker kommer Stockholmsvården att på relativt kort sikt – exakt hur snabbt är oklart — att kunna utöka antalet iva-platser med 100 procent, till 180 platser. Det skulle ske på likande sätt som i det första scenariot, men att ännu fler operationssalar och post-operativa avdelningar tas i anspråk.

— Vid en utökning med 100 procent är tanken att man till exempel använder sig av den personal som har högst kompentens inom intensivvård för att handleda andra som kommer från närliggande specialiteter. Samtidigt vårdar man patienter i kohorter, alltså nära varandra. Då kan man dela på personal och ta emot ännu fler patienter, säger Elda Sparrelid.

Minskar pappersarbetet

Ytterligare en åtgärd om fler platser öppnas är att ta bort administrativa uppgifter av olika slag. Den vårdnära dokumentationen kommer att minimeras till det som är medicinskt nödvändigt. Fokus ska ligga på att vårda patienter.

Elda Sparrelid vill inte spekulera i hur många som kan komma att behöva intensivvård samtidigt när läget är som värst i Stockholm.

— Just nu jobbar vi enbart med att så snabbt som möjligt kunna öka kapaciteten, vid behov. Vi följer utvecklingen timme för timme. Just nu behöver vi inte göra något drastiskt, vi har tillräckligt med intensivvårdsplatser för de med covid-19 och andra åkommor.

Värsta scenariot

Region Stockholm skissar samtidigt på ett scenario där behoven överstiger 180 intensivvårdsplatser. Men där kan Elda Sparrelid varken säga något om vilka lokaler som kan komma att tas i anspråk eller vilken personal som behöver kallas in.

—  Problemet är oftast inte lokalerna, utan vilken bemanning vi ska ha på de här intensivvårdsplatserna. Vi tittar på det just nu, mer kan jag inte säga.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida