Stockholm säger nej till piercad personal

För att minska smittspridningen har landstinget i Stockholm från och med halvårsskiftet infört strängare regler när det gäller piercing.

Ingen piercing i näsa, ögonbryn eller mun ? det är den nya regel för anställda som arbetar nära patienter på vårdcentraler och sjukhus i Stockholmslandstinget från och med den 1 juli. På det sättet hoppas man kunna minska risken för mrsa, multiresistenta stafylokocker.
Landstingets nya regel innebär att den som är piercad och söker ett jobb med nära patientkontakt i fortsättningen kommer att få nej. Den som redan är anställd ska diskutera sin piercing med chefen.

Visserligen är det inte vetenskapligt klarlagt om piercing ökar infektionsrisken, men landstinget anser ändå att det finns skäl för de nya riktlinjerna.
Vårdförbundet är dock kritiskt.
? MRSA är ett stort problem för både patienter och anställda, men vi tycker att inriktningen på piercing är för stor. Självklart ska vi arbeta för att minska smittan men ändrade anställningsvillkor är inte lösningen. I stället borde landstinget satsa på bättre rutiner och utökad kunskap och bra möjligheter för anställda att utöva sitt yrke, säger Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet och ordförande i Stockholmsavdelningen.

Hon pekar också på att det inte finns något belägg för att piercing innebär en ökad smittorisk.
? Men skulle det visa sig att smittorisken ökar, då ska personer med piercing inte arbeta inom vården, säger Ingrid Frisk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida