Stockholm vill ha blandat chefskap

9 augusti 2004

Budskapet har varit tydligt: inte bara läkare ska vara chefer för de tolv närsjukvårdsområden som nu bildas i Stockholms läns landsting. När det här skrivs har sju närsjukvårdschefer utsetts: sjuksköterskan Kristina Sjöstrand, barnmorskan Ann Öberg, en sjukgymnast, en samhällsvetare, en psykiatriläkare och två distriktsläkare. Fem är kvinnor.

Primärvården och geriatriken förs först in i närsjukvården, sedan även psykiatrin, barnpsykiatrin och beroendevården.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida