Stockholms satsar på höjd kunskapsnivå

11 juni 2001

– Även om det är en droppe i havet är satsningen ändå mycket positiv, säger Vårdförbundets Ingrid Frisk om beslutet i Stockholm att satsa pengar på vidareutbildning av anställda med gammal utbildning.

Landstinget i Stockholm har beslutat att under en treårsperiod satsa sammanlagt 21 miljoner kronor på utbildning av 600 (200 per läsår) sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som fick sin utbildning före 1993. De ska genom satsningen få möjlighet att med bibehållen lön komplettera sina kunskaper till kandidatnivå.

– Egentligen är det en droppe i havet, eftersom 85 procent av medlemmarna skulle behöva en liknande utbildning, men ändå är satsningen mycket populär och bra. För det första innebär det utveckling för den enskilde individen och därmed möjlighet att söka andra befattningar inom landstinget. För det andra kommer de nya kunskaperna att bidra till nytänkande inom vården, tror Ingrid Frisk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida