Stöd till anhöriga kan ge fler donationer

Det är för få organ som doneras i Sverige för att täcka behovet. Med stöd till de anhöriga skulle fler som dör under respiratorvård kunna bli donatorer.

I Sverige donerar omkring hundra avlidna om året ett eller flera organ. Det är för få för att täcka behovet. Men i undersökningar är fyra av fem svenskar positiva till att donera.

– En trygg personal som vågar prata tankar och känslor ger trygga närstående. Det i sin tur ger fler donationer. Därför måste vi utbilda personalen, säger Ulrika Peetz Hansson, intensivvårdssjuksköterska i Helsingborg.

Hon har arbetat med organdonationer i över tio år och driver tillsammans med läkaren Peter Desatnik ett treårigt donationsprojekt för att främja donationer i Region Skånes södra sjukvårdsregion.

– Donationer är en naturlig del av vården. Vid dödsfall där organdonation kan vara möjlig är det personalens skyldighet och de närståendes rättighet att föra ett donationssamtal, anser Ulrika Peetz Hansson.

Det är ett regeringsönskemål att antalet organdonatorer ska öka i Sverige. Därför ska det sedan den första januari i år finnas en donationsansvarig läkare och en kontaktansvarig sjuksköterska på varje akutsjukhus (sosfs 2005:11).

– För tio år sedan hade man högst en donation om året på iva i Helsingborg, de senaste två åren har man haft två och hittills i år tre. Jag vill gärna tro att jag har bidragit till det. Jag har haft samtal med alla hundra anställda och vi har en helt annan och öppen diskussion i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida