Stödet är litet för folkhälsoarbete

Att arbeta med folkhälsa och för att förebygga får litet stöd, visar en rapport som presenterades strax före jul.

Intresset är inte bara bristande hos politiker, tjänstemän, läkare och även kolleger för själva arbetsuppgifterna. Detsamma gäller när en distriktssköterska genomfört ett projekt inom området: få efterlyser resultatet.

I rapporten, gjord av Malou Lindberg och Susan Wilhelmsson, distriktssköterskor och medicine doktorer i Linköping, finns intervjuer med 54 distriktssköterskor i hela landet och 21 folkhälsoansvariga i alla länen. Trots spridningen är bilden likartad.

– Distriktssköterskorna vill arbeta förebyggande och med folkhälsa och tycker att de har stora kunskaper inom områdena, men de tycker inte att detta används på rätt sätt, säger Malou Lindberg och Susan Wilhelmsson.

Inger Rising, ordförande i Riksföreningen för distriktssköterskor, anser att dagens system enbart utgår från ett ekonomiskt tänkande.

– Ersättningen ges för antalet patientbesök, inte för vad besöken innehåller.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida