Stödjer blivande företagar

4 september 2000

VÄSTRA GÖTALAND. Vårdförbundets lokala avdelning i Västra Götaland och arbetsgivarsidan har skrivit en gemensam viljeyttring om att Vårdförbundets medlemmar ska kunna starta eget. Där sägs bland annat att man ska sikta på vårdavtal under tre till fem år. I viljeyttringen finns en lista på stöd: tillgång till råd och anvisningar om vilka förutsättningar som finns, att man ska kunna förbereda övertagandet på arbetsplatsen, om arbetet tillåter, samt att man ska kunna få tjänstledigt i sex månader för förberedelser. Dessutom finns en checklista för vad som kan regleras i enskilt vårdavtal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida