Stödkurser för fler

12 maj 2003

I nummer 2 i år skrev vi om en specialutbildning för utländska sjuksköterskor i Stockholmsprojektet.

I artikeln kunde man få intrycket att projektet bara riktar sig till sjuksköterskor som har en kort utbildning. Men även de med tre års högskola får stödkurser och praktikplatser med lön.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida