Stopp för delegering försenas

Från och med den 1 november får ambulanssjukvårdare inte längre hantera läkemedel. Det innebär att Socialstyrelsens nya bestämmelse träder i kraft en månad senare än tänkt.

Egentligen skulle de nya reglerna ha trätt i kraft den 1 oktober, men vissa praktiska frågor i samband med att det formella beslutet ska tas gör att det blir en månads förskjutning.

De nya reglerna (sosfs 2001:1 med ändringar 2001:17 som ersätter 1999:17) säger att bara legitimerad personal får hantera läkemedel. Därmed blir det inte längre tillåtet för läkare och sjuksköterskor att delegera läkemedelshanteringen till ambulanssjukvårdare.

Konsekvensen av förändringen är att landstingen dels har varit tvungna att rekrytera sjuksköterskor till sina egna ambulanser, dels se till att de entreprenörer som driver ambulanssjukvård också gör det.

Bedömningen på Socialstyrelsen är att landstingen
– som har haft sex år på sig att förbereda förändringen
– kommer att ha rätt bemanning.

– Vår bedömning är att de flesta landstingen kommer att ha rätt bemanning när de nya reglerna träder i kraft, säger Sylvia Myrsell på Socialstyrelsen.

För ett par år sedan fanns dock en oro för att de tre storstadsområdena Stockholm, Skåne och Västra Götaland inte skulle bli klara med förändringen i tid. Men den oron verkar ha varit överdriven.

– Enligt alla rapporter har vi helt rätt bemanning i dag. Därmed har vi den kompetens som krävs för dagens kvalificerade ambulansvård, säger Robert Sinclair, medicinsk rådgivare inom Västra Götaland-regionen.

Samma besked ges från region Skåne och Stockholm.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida