Stopp för inhyrd personal på Stockhomssjukhus väcker oro

Oron är stor bland alla berörda efter beslutet på de fyra Stockholmssjukhusen Karolinska, Danderyd, Huddinge och Södersjukhuset att sätta stopp för inhyrning av sjuksköterskor.

29 augusti 2003

Den stora frågan alla ställer dagen efter att det blivit känt är konsekvenserna för patienterna och personalen. Sämre vård och en alltmer pressad arbetsmiljö hör till farhågorna.

– Vi har två veckor på oss att lösa frågan och jag förstår inte hur det ska gå till. Bland medlemmarna finns det en stark oro för konsekvenserna. Innebär det att man kommer att stänga och till och med lägga ner avdelningar? Kommer de som är anställda på sjukhuset att få arbeta mer övertid och kanske byta från dag- till nattjänst? undrar Eva Nowak, Vårdförbundets ordförande på Karolinska sjukhuset.

För Karolinska sjukhuset är det här inget nytt beslut. Redan före sommaren förklarade sjukhusledningen att stopp för bemanningsföretag skulle börja gälla den 15 september. Eva Nowak är ändå kritisk.

– Ledningen har sagt att beslutet ska genomföras i samråd med de anställda och jag förstår inte hur man ska hinna med det på så kort tid. Trots att det varit känt så länge har hittills ingenting gjorts för att diskutera frågan med dem som berörs. Jag ör orolig för att Vårdförbundet gång efter gång kommer att  få rycka ut till medlemmar som känner sig överkörda och mår dåligt.

Eva Nowak är också mycket orolig för vad det här kommer att innebära för patienterna. Hon tror bland annat att köerna kommer att bli längre.

Om beslutet var väntat på Karolinska sjukhuset, har det kommit som en stor överraskning på Danderyds sjukhus.

– Vi har inte hört något tidigare och har ingen aning om vad det kommer att innebära. Först på tisdag ska vi ha möte med verkställande direktören och chefer, säger Tina Trugillo, Vårdförbundets ordförande på sjukhuset.

Stoppet kommer förstås att få konsekvenser för en rad bemanningsföretag. Birgitta Brodin är verkställande direktör på ett av de större, Recepta.

– Risken är att mycket kompetenta sjuksköterskor, trots att det är brist, kommer att tvingas att gå hemma i stället för att arbeta med patienter. Det kan ju aldrig vara en bra lösning.

Birgitta Brodin är besviken över bristen på samråd. Hon berättar att Recepta den 17 juli fick ett brev från Karolinska sjukhuset om att sjukhuset från och med den 15 september skulle samordna köp av bemanningstjänster.

– Det tycker vi är bra eftersom det varit litet yvigt hittills. Vi har också idéer om hur det skulle kunna ske, men vi har aldrig fått någon chans att föra fram våra idéer, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida