Stor ilska i Umeå

Mindre i plånboken och fastare arbetstider, det är vad sjuksköterskorna på thorax i Umeå får räkna med. Alla avtal om arbetstidsmodeller har sagts upp i hela Västerbotten. Många, som sjuksköterskan Maria Nilsson, är arga över att just de får betala när det ska sparas.

Jag känner mig oerhört kränkt. Det är inte vi som är närmast patienterna som är orsaken till landstingets stora budgetunderskott, men det är vi som drabbas när man ska spara.

Den som säger det är Maria Nilsson, sjuksköterska på thorax-iva vid Universitetssjukhuset i Umeå. I över tio år har hon tillsammans med sina arbetskamrater arbetat enligt thorax-modellen. Den infördes efter initiativ från den dåvarande klinikledningen och i samarbete med sjuksköterskorna och de flesta är nöjda.

Men nu är det slut. För en tid sedan sa landstinget upp den och cirka 30 andra arbetstidsmodeller i länet som arbetats fram av de anställda på respektive arbetsplats. I stället erbjöds de att välja mellan tre nya, centralt framtagna av chefer, och utan direkt knytning till den lokala verksamheten. Modeller som inte längre är aktuella sedan förhandlingarna har spruckit.

Det Maria Nilsson är mest arg över är risken att förlora den flexibilitet som finns i dag.

– De modeller som arbetsgivaren skissar på passar inte för oss. Förlorar jag den flexibilitet jag har i dag kan jag till exempel inte längre hjälpa min son Mikael på samma sätt som nu. Min man jobbar dagtid hela veckan och det är jag som har möjlighet att skjutsa Mikael när det behövs, säger hon.

Maria Nilsson säger att sjuksköterskorna på thorax-iva inte har fått se konkreta siffror på att deras modell är dyr.

– Vi är 70 personer som gör 100 personers arbete för 80 personers lön. Den granskning vi gjort av 2003 visar till exempel att vi har sparat 3000 timmars lön åt arbetsgivaren.

Den besparingen sker när sjuksköterskor stannar hemma utan lön. Modellen medger nämligen att man kan avbryta arbetet eller stanna hemma när vårdtyngden är låg – och då utgår ingen lön.

– Vad skulle det ha kostat med ett traditionellt schema? Då hade vi gått kvar på arbetet utan arbetsuppgifter och med betalning, säger Maria Nilsson.

Hon pekar på en annan ekonomisk fördel med den nuvarande modellen.

– Vi tar aldrig in vikarier, varken för korttidsfrånvaro, längre ledighet och semester eller som nu när vi har ett par graviditetsledigheter. I stället täcker vi upp för varandra, säger hon.

Men thorax-iva har sjukhusets lägsta sjukfrånvaro år efter år, säger Maria Nilsson.

– Visst finns det de som arbetar mycket och har höga löner, men de utvärderingar som har gjorts visar att det varken blir dyrare eller billigare med vår modell.

Däremot är personalen nöjdare och mår bättre, säger hon.

Maria Nilsson är orolig för konsekvenserna. Både för patienterna – en risk för längre köer och sämre sjukvård – och för egen del.

– Helst vill jag stanna kvar för jag trivs jättebra. Men om jag inte får möjligheter till flexibilitet och en hyfsad lön, då vet jag inte om jag vill stanna kvar. Jag har två vidareutbildningar och kommer knappast att ha problem att hitta något annat.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida