Stor kampanj mot våldet

9 april 2001

Våld är den tredje största orsaken till dödsfall för människor mellan 15 och 44 år. Varje år dör över två miljoner människor på grund av skador de fått genom våld. Dessutom medför våldsrelaterade skador en rad svåra psykiska och somatiska problem. Det här sägs i ett upprop från den Internationella sjuksköterskeorganisationen ICN inför den internationella sjuksköterskedagen den 12 maj. I uppropet pekas också på att sjuksköterskor drabbas av våld både som offer och som professionella som får ta hand om andra som utsatts för våld. 

ICN kommer nu att starta en kampanj mot våldet på arbetsplatserna tillsammans med världshälsoorganisationen WHO, FNs arbetsorganisation ILO och den fackliga internationalen för offentliganställda, ISKA. Våldsfrågan kommer också att tas upp på en del seminarier under Vårdförbundets hälso- och sjukvårdsstämma och då kopplas till den internationella
sjuksköterskedagen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida