Stor oenighet om lönerna

Medan de statligt anställda tjänstemännen i OFR vill ha en lägsta garanterad löneutveckling anser statliga Arbetsgivarverket att det inte ska finnas några garantier.

17 juni 2004

I sitt yrkande säger OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd) att avtalet ska ha en lägsta garanterad löneutveckling och den ska vara likvärdig med privat konkurrensutsatt industri. Samt att det ska finnas ett lägsta utrymme om man inte kommer överens i de lokala förhandlingarna.

Arbetsgivarverket däremot anser inte att det ska finnas några garantier för den anställdes löneutveckling. Och några  preciseringar av löneutrymmet om man inte kommer överens lokalt ställer arbetsgivarna inte upp på. Arbetsgivarverket vill även ha ett avtal helt utan en bestämd procentangivelse.

Större lokalt inflytande

I OFRs yrkanden sägs också bland annat att både det lokala facket och den enskilde måste få större inflytande över lönebildningen. Detta för att lönesättningen ska kunna accepteras och uppfattas som rättvis. I dag, säger OFR, är det många som anser att den är godtycklig och otydlig.

OFR trycker också på behovet av lönesättningssamtal mellan chef och anställd och vill att lokala parter ska kunna delegera lönesättningen till enskild medlem och lönesättande chef. Dessutom, sägs i yrkandet, måste föräldralediga och långtidssjukskrivna omfattas av lönerevisionen.

Nej till nattarbete för äldre

Bland de övriga kraven finns att ingen anställd som fyllt 50 år ska behöva arbeta natt och att sjukersättningen ska förbättras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida