Stor ökning av hiv bland världens unga kvinnor

Varje år smittas fyra miljoner människor i världen av hiv och varje dag dör 8000 i aids. Särskilt utsatta är unga kvinnor.

1 september 2006

Det visar en ny rapport om hiv/aids från det svenska biståndsorganet Sida. Av de 40 miljoner som i dag bär på viruset finns tio miljoner i Afrika söder om Sahara, 75 procent är kvinnor. I till exempel Sydafrika har andelen drabbade kvinnor mellan 15 och 24 år ökat på tre år från 5 till 17 procent. Ökningen av smittade är också stor i Asien och Östeuropa.

– Trots över 20 års kamp är aids fortfarande en av vår tids ödesfrågor, säger Lena Ekroth, chef för Sidas hiv/aids-sekretariat.

Hon anger fattigdom och ojämlikhet mellan män och kvinnor som några av de viktigaste förklaringarna till ökningen bland unga kvinnor.

– I grunden handlar det om att män har större social, ekonomisk och politisk makt än kvinnor, säger hon.

För att motverka epidemin och ökningen bland kvinnor vill Sida bland annat att utbildningen och informationen om sexualitet och reproduktiv hälsa förbättras. Den behöver också anpassas till ålder och kultur. Sida föreslår nu handlingsplaner mot det könsbaserade våldet och framhåller att diskrimineringen av smittade måste bekämpas.

– Det är också viktigt att medvetenheten om jämställdhetsfrågor och ungdomars sexualitet ökar på politisk nivå. Det är av avgörande betydelse att makthavarna börjar ta frågan om hiv/aids på allvar, säger Lena Ekroth.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida