Stor satsning på nästa vårdstämma

Vårdförbundet stärker samarbetet med de tre yrkesorganisationerna om nästa års hälso- och sjukvårdsstämma. Den får också ett nytt namn, Vårdstämman.

Den 14–16 maj nästa år är det dags för Vårdförbundets åttonde stämma, men under det nya namnet Vårdstämman.

– Vi tycker att det nya namnet är tydligare än det gamla och att det passar bättre i både tal och skrift. Tidigare skrev vi hälso- och sjukvårdsstämman men talade ofta enbart om »stämman«, säger Birgitta Svensson på centrala kansliet. Hon håller i stämmans planering och förberedelser.

Precis som förra året genomförs Vårdstämman i samarbete med de tre yrkesorganisationerna Svensk sjuksköterskeförening, ssf, Barnmorskeförbundet, sbf och Institutet för laboratorievetenskap, ibl. Alla är överens om att samarbetet var lyckat och det ska därför stärkas nästa år.

Förhoppningen är att antalet besökare och deltagare ska bli fler än tidigare år. Redan nu, i stället för på hösten som tidigare, kommer förbundet därför att gå ut med information till alla företrädare och lokala avdelningar. Raggandet efter föreläsare har också börjat. Den första annonsen om att skicka in abstracts har gått ut.

– Vi hoppas speciellt få in fler abstracts från biomedicinska analytiker och inom röntgen och psykiatri. Tidigare år har det varit tunnare inom de områdena, säger Birgitta Svensson.

Liksom förra gången kommer det runt om i landet att finnas speciella stämmoambassadörer för att informera och propagera för deltagande. 2001 satsades det på speciella teman och så blir det även nästa år. Teman som planeras är genusperspektivet och genforskning. Etik kommer att vara något av en röd tråd. Dessutom planeras seminarier inom bland annat global hälsa, bemanningen i framtiden och äldrevård.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida