Stora arbetsmiljöproblem inom NU-sjukvården

6 november 2000

VÄSTRA GÖTALAND. Arbetsmiljöproblemen är stora inom NU-sjukvården i Uddevalla och i Trollhättan. Redan tidigare har yrkesinspektionen granskat situationen på medicinkliniken i Uddevalla och i början av oktober var det röntgens tur på båda sjukhusen, efter en anmälan från Vårdförbundet och Läkarföreningen. Bristen på både läkare och sjuksköterskor är omfattande och ledningsproblemen stora. På medicinkliniken saknas till exempel ett 50-tal sjuksköterskor på tillsvidaretjänster. För att lösa ledningsfrågan på röntgen, sedan den senaste chefen sagt upp sig, överväger sjukhusledningen att från ett privat bolag hyra in en hel klinikledning under ett år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida