Stora neddragningar i Växjö

6 september 1999

KRONOBERG. Det saknas 27 miljoner kronor på Centrallasarettet i Växjö. För att klara underskottet kommer man att dra ner på verksamheten rejält efter sommaren. Det blir svårt för vikarier att få fortsatt tjänst, enbart akuta operationer kommer att genomföras och man låter bli att öppna vårdplatser som sommarstängts.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida