Stora skadestånd för brott mot arbetstidslagen

11 oktober 2004

Vårdförbundet har på kort tid fått flera stora skadestånd för att anställda under förra året arbetade för mycket övertid. Region Skåne tvingades i somras betala hela 650 000 kronor till Vårdförbundet. Mellan 50 och 100 sjuksköterskor på Universitetssjukhuset Mas i Malmö hade arbetat mer övertid än de 200 timmar som lagen tillåter utan att arbetsgivaren begärt tillstånd till detta.

Landstinget i Jämtland fick betala 170 000 kronor och
i Halland 235 000. I Värmland är förhandlingarna inte klara om de ungefär 1 200 timmar olaglig övertid och mertid som Vårdförbundet anser att medlemmar har arbetat.

I media framställs det ibland som om Vårdförbundets lokala avdelningar driver en kampanj där målet är att inventera samliga större arbetsgivares olagliga övertidsuttag.

– Så är det inte. Precis som tidigare är det de förtroendevalda ute på arbetsplatserna som kontinuerligt bevakar övertidsuttag och dispenser om övertidsuttag. Det gör de inte för att kunna begära stora skadestånd från arbetsgivaren. Men arbetsgivarna måste få klart för sig att de inte bara kan strunta i att söka dispens för övertid mer än 200 timmar per år och anställd, säger Janet Parmvi, ordförande för Vårdförbundet i Skåne.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida