Större möjlighet att påverka budgeten

7 juni 1999

JÄMTLAND. En ny budgetprocess i landstinget innebär att de fackliga organisationerna kommer in i ett tidigare skede. Tidigare satt varje förvaltning för sig och la förslag till nedskärningar och annat. Sedan vandrade förslagen upp till en högre nivå och först där kom facken in och då var det svårt att påverka. Den här gången har man haft dialogdagar med representanter för verksamheten, facken och politiker. I stället för att titta på varje förvaltning för sig har man sett till landstingets hela verksamhet. »Vi kunde på det sättet komma med synpunkter redan i inledningen av budgetarbetet «, säger Anki Söneby, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida